VÁNOČNÍ PROJEKT

Editorial

Rok se s rokem sešel. Začal jsem větou, která může v mnohých evokovat pocity klišé. Opravdu je tomu ale tak. Už je to rok, co jsme oslavovali poslední Vánoce. A je to i rok od té doby, co jsme ve vánoční redakci připravili o oslavě tohoto svátku na Klasickém a španělském gymnáziu řadu článků. V tom pokračujeme i v dalším roce. Budeme se snažit vám popsat dění a atmosféru dvou dní, kdy se bude projekt konat. Psaní článků, korektury a publikace článků se opět chopila redakce složená z žáků třídy 3A6. Oproti minulému roku, projekt výrazně změnil tvář. Přibyla stanoviště, mnohá z nich se budou zaobírat něčím zcela jiným, než minulý rok. A to je hlavní důvod, proč se nebudete při čtení letošních reportáží nudit. Výrazná strukturální obměna nastala i v redakčním týmu. S tím přišla i změna koncepce práce a pozměnění systému psaní a publikování reportáží. Budeme se snažit, i přes tyto změny, vám přinést to nekvalitnější možné zpracování. Budeme se snažit o to, aby bylo zpracování nejlepší a nejpřijatelnější pro všechny čtenáře.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

příjemné čtení vám přeje,

Max Onderka, šéfredaktor